Openingsuren

Zaterdag 20 juli zijn wij uitzonderlijk gesloten.

Maandag tot vrijdag : 10u00-12u00 en 13u00-18u00

Zaterdag : 10u00-12u00 en 13u00-16u00

Gesloten op zon- en feestdagen.

Tel: 014/21.21.12

 

Home Offerte aanvragen

Reizen met huisdieren

 

Paspoort voor huisdieren

De regels voor het verkeer van honden, katten en fretten (gezelschapsdieren) tussen de lidstaten van de Europese Unie werden geharmoniseerd. Deze regelgeving is op 1 oktober 2004 van kracht geworden. Een overzicht vindt u terug op http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/measures_en.htm .

  

I. Reizen binnen de Europese Unie

Wanneer een hond, kat of fret uit een EU-land naar een ander EU-land reist, dient hij vanaf die datum geïdentificeerd te zijn, gevaccineerd tegen hondsdolheid en in het bezit van een gestandaardiseerd en door de dierenarts ingevuld paspoort.

Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Malta mogen voorlopig hun huidige strengere nationale wetgeving nog handhaven. Voor deze landen geldt een bijzondere procedure. Zweden, Finland, Ierland en het VK eisen tevens een behandeling tegen echinococcen. Ierland en het VK eisen daarnaast ook nog een behandeling tegen teken. Uw dierenarts kan u hierover meer vertellen.

1. Paspoort
Honden, katten en fretten dienen te beschikken over een Europees paspoort. Het model van dit paspoort is hetzelfde in alle landen die lid zijn van de Europese Unie en vervangt alle tot hiertoe gebruikte paspoorten en soortgelijke documenten. Het vermeldt de identificatie van het dier (microchip of tatoeage), de beschrijving van het dier en de naam en het adres van de eigenaar. De dierenarts kan het Europees paspoort slechts afgeven na de controle van de identificatie of de vaccinatie tegen hondsdolheid van het dier.

2. Identificatie
Eigenaren die hun hond, kat of fret willen meenemen op reis zijn verplicht een identificatie bij hun dier te laten aanbrengen. In België wordt de "elektronische transponder" (microchip) gebruikt die onderhuids wordt aangebracht door de dierenarts. Naast de chip is ook een leesbare tatoeage voorlopig als identificatie toegestaan, behalve voor dieren die reizen naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland of Malta.

3. Vaccinatie tegen hondsdolheid
Honden, katten en fretten dienen ingeënt te zijn tegen hondsdolheid; bij een eerste vaccinatie: ten minste 21 dagen voor het vertrek.
Wil u na de reis vlot kunnen terugkeren vanuit een land dat niet voorkomt op de Europese lijst (zie onderaan deze tekst), dient u bij uw hond of kat een bloedtest te laten uitvoeren voor vertrek. Deze bloedtest moet ten minste 30 dagen na de vaccinatie en vóór het vertrek gebeuren. U zal de uitslag van de bloedtest moeten voorleggen bij uw terugkeer met het dier naar België. Opgelet,vele populaire vakantiebestemmingen staan niet op deze lijst!

Wie zijn dier dat jonger is dan 3 maand en niet gevaccineerd is tegen hondsdolheid wil meenemen op reis, dient eerst te informeren of het land van bestemming dit toelaat. (Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Malta weigeren de invoer van gezelschapsdieren jonger dan 3 maanden).

Italië, Frankrijk, Cyprus, Polen en Litouwen aanvaarden geen dieren jonger dan 3 maanden en niet gevaccineerd tegen hondsdolheid. Voor het reizen naar België is de vaccinatie tegen hondsdolheid van gezelschapsdieren jonger dan 3 maanden voorlopig nog vereist.

 

II. Reizen naar België vanuit een land dat geen lid is van de Europese Unie

De dieren dienen vergezeld te zijn van een individueel certificaat waarvan het model op Europees niveau werd vastgelegd. De gezondheidsvoorwaarden verschillen naargelang het land van herkomst.
Voor het reizen naar België vanuit landen die voorkomen op de Europese lijst (zie onderaan dit document) is enkel een vaccinatie tegen hondsdolheid en geen bloedonderzoek vereist. Voor de landen die niet voorkomen op de Europese lijst moeten honden en katten tevens een bloedtest ondergaan tenminste 30 dagen na de vaccinatie en 3 maanden vóór de reis. Deze bloedtest dient uitgevoerd te zijn in een door de Europese Unie erkend labo.
Dieren jonger dan drie maanden afkomstig uit een land dat niet voorkomt op de Europese landenlijst, worden niet toegelaten.

Wanneer u met uw huisdier naar België terugkeert uit een land dat niet voorkomt op de Europese lijst (zie onderaan dit document), dient u voor honden en katten tevens een bloedtest te laten uitvoeren vóór het vertrek. Deze bloedtest moet ten minste 30 dagen na de vaccinatie gebeuren. Het bloedstaal moet onderzocht worden in het Wetenschappelijk Instituut van de Volksgezondheid. Het resultaat van dit onderzoek dient u bij terugkeer naar België te kunnen voorleggen. Opgepast, vele populaire bestemmingen staan niet op de lijst!

 

III. Reizen naar een land dat geen lid is van de Europese Unie

Niet alleen de Europese voorwaarden (bij een eventuele wederinvoer van het dier), maar ook deze bepaald door het land van bestemming dienen te worden vervuld. Indien er onduidelijkheid bestaat over de juiste voorwaarden, richt u zich het best tot de ambassade van het betrokken land.

 

IV. Het internationale vervoer van commercieel gehouden honden, katten en fretten

Voor het internationale vervoer van commercieel gehouden honden, katten en fretten bestaan al geharmoniseerde veterinaire eisen. Deze dieren moeten 24 uur voor aanvang van de reis klinisch worden onderzocht door een erkende dierenarts. In het nieuwe EU-paspoort kan de dierenarts zijn bevindingen noteren.

 

Voor alle verdere info over het dierenpaspoort kunt u uitsluitend terecht bij:

Dr Willem Dhooghe
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Dier, Plant en Voeding
Dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten
Tel.: 02.524.70.33
Fax : 02.524.73.49
e-mail: willem.dhooghe@health.fgov.be
 


Reizen De Duinen

Aarschotseweg 28 - 2200 Herentals
E-mail: travel@deduinen.be
Tel. 014/21.21.12
Lic A1097 - CDV nummer 18571 - Ond. nr.  BE 0404.155.745

Sitemap | Juridisch
Selectair Veolia Transport
Creation by DIGITAL IMPACT // Hosting by ALFAHOST